top of page
Search

Δημήτρης Αμελαδιώτης – Dimitris Ameladiotis

Το έργο του Δημήτρη Αμελαδιώτη, μία πράξη συμπύκνωσης υλικών, εσωκλείει μία έκρηξη, αν και ενσωματώνει και μεταμορφώνει, επίμονα και μεθοδικά την ύλη εν καιρώ. Οι assemblage ανά-κατασκευές του, είτε ως μεμονωμένα περιστατικά στην καθαρή παρουσίασή τους είτε ως υλικά και φυσικά κατάλοιπα του χώρου όπου παράγονται, φέρουν τη σύγχυση μίας αφηρημένης και συνάμα αναλυτικής σκέψης, η οποία συνεχώς αναπροσαρμόζεται στα αντιθετικά δίπολα εννοιών όπως της συγγένειας και ετερογένειας, της σύνθεσης και της αποσύνθεσης, της δόμησης και της αποδόμησης, της δημιουργίας και της καταστροφής, αλλά και φορτίζεται συγκινησιακά από τη ψυχοσωματική δαπάνη εν ώρα διεργασίας τους μέχρι τελικής πτώσεως της ύλης και εξαντλήσεως των ποικίλων νοημάτων. Εν τέλει, το έργο καταφέρνει να παρίσταται, καρτερώντας τη φυσική του φθορά και μετά το πέρας της ολοκλήρωσής του, εντός ή εκτός του χώρου του.

Βιο: Ο Δημήτρης Αμελαδιώτης φοίτησε στις Σχολές Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ, της Koninkijke Akademie Γάνδης και του Chelsea College of Art Λονδίνου. Έργα του έχουν παρουσιαστεί στην Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσ/νίκης, το ΚΜΣΤ, το ΜΜΣΤ, το Μουσείο Μπενάκη σε σύμπραξη με το ΔΕΣΤΕ και το Νew Museum of New York, το Casino Luxembοurg, το The Symptom Projects Άμφισσας, το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου, το Μουσείο ‘Αλεξ Μυλωνά, την Ελληνοαμερικανική Ένωση, το ΠΜΙΕΤ, το Ινστιτούτο Γκαίτε κ.α. Επίσης έχει πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις και performances, εργαστήρια και projects σε ανεξάρτητους χώρους και αίθουσες τέχνης, ενώ συνεργάζεται με ομάδες καλλιτεχνών όπως οι KangarooCourt, PalAmeA, Μετάτηλήθη κ.α. Έργα του υπάρχουν σε συλλογές, δημόσιες και ιδιωτικές, όπως το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης κ.α.

Dimitris Ameladiotis’ work, an act of material condensation, encloses an explosion, although it incorporates and transforms the matter persistently and methodically during a long time. His assemblage per-constructions, either as only incidents in their pure presentation or as normally material, organic remnants of the place where they are produced, formulate the confusιοn of an abstract and yet analytical thought, which is constantly being readjusted to the opposing dipoles of concepts such as affinity and heterogeneity, synthesis and decomposition, construction and degradation, creation and destruction, but it is also emotionally being charged from the psychosomatic expense during their process until the final fall of the matter and the exhaustion of various meanings. Eventually, the piece of work manages to exist, ending its natural wear and after it has finished its completion, inside or outside its space.

Bio: Dimitris Ameladiotis (1979) has taken part in events held by Thessaloniki Contemporary Art Biennalle, the SMCT, the MMCT, the Alex Mylona Museum, the Benaki Museum, the DESTE in co-operation with the New Museum of New York, the Symrtom Projects, the Stavros Niarchos Foundation, the Goethe Institute and others. He has presented solo shows and performances in spaces and galleries. Also, he is a member of live art groups such as PalAmeA, ΚangarooCourt, MetaTiLithi etc. His works belong to the collections of the State Museum of Contemporary Art and the Macedonian Museum of Contemporary Art in Thessaloniki. He studied at the School of Fine Arts in Thessaloniki, the KoninkijkeAkademy in Gent and the Chelsea College of Art in London.


1 - Allowidiotisng Unpleasant States (part B), Installation, 2017

”Allowidiotisng Unpleasant States” (part B), 2017, installation at the solo show ”Allowing Unpleasant States” (part B), curated by Thaleia Stefanidou. Lola Nikolaou Art gallery, Thessaloniki.

”Allowing Unpleasant States” (μέρος Β), 2017, εγκατάσταση στην ατομική έκθεση ”Allowidiotisng Unpleasant States” (part B), επιμέλεια της Θάλειας Στεφανίδου. Lola Nikolaou Art gallery, Θεσσαλονίκη.


2 - Allowing Unpleasant States (part A), Installation, 2016

”Allowing Unpleasant States” (part A), 2016, installation at the group show “The Equilibrists”, curated by Gary Carrion-Murayari and Helga Christoffersen with Massimiliano Gioni at the New Benaki Museum in Athens, under the aegis of Deste Foundation and the New Museum of New York, Athens.

”Allowing Unpleasant States” (μέρος A), 2016, εγκατάσταση στην ομαδική έκθεση “The Equilibrists”, επιμέλεια των Gary Carrion-Murayari και Helga Christoffersen με τον Massimiliano Gioni, Νέο Μουσείο Μπενάκη από κοινου με το ίδρυμα ΔΕΣΤΕ και το New Museum of New York, Αθήνα.


3 - pick up, Installation, 2018

“pick up”, 2018, installation at the solo show “pick up”, the Room space of To Pikap, Thessaloniki.

“pick up”, 2018, εγκατάσταση στην ατομική έκθεση “pick up”, the Room space από To Pikap, Θεσσαλονίκη.


4 - pick up, Installation, 2018, 2

“pick up”, 2018, installation at the solo show “pick up”, the Room space of To Pikap, Thessaloniki.

“pick up”, 2018, εγκατάσταση στην ατομική έκθεση “pick up”, the Room space από To Pikap, Θεσσαλονίκη.


5 - Atelier_s conditionality, Installation, 2017

“Atelier’s conditionality”, 2017, installation at the solo show “Atelier’s conditionality”, curated by Apostolis Artinos at the studio-home of the artist, 10 Stamatiou Psaltou street, Thessaloniki.

“Η συνθήκη του εργαστηρίου”, 2017, εγκατάσταση στην ατομική έκθεση “Η συνθήκη του εργαστηρίου”, επιμέλειας του Αποστόλη Αρτινού στο σπίτι-εργαστήριο του εικαστικού επί της οδού Σταματίου Ψάλτου 10, Θεσσαλονίκη.


6 - Atelier_s conditionality, Installation, 2017, 2

“Atelier’s conditionality”, 2017, installation at the solo show “Atelier’s conditionality”, curated by Apostolis Artinos at the studio-home of the artist, 10 Stamatiou Psaltou street, Thessaloniki.

“Η συνθήκη του εργαστηρίου”, 2017, εγκατάσταση στην ατομική έκθεση “Η συνθήκη του εργαστηρίου”, επιμέλειας του Αποστόλη Αρτινού στο σπίτι-εργαστήριο του εικαστικού επί της οδού Σταματίου Ψάλτου 10, Θεσσαλονίκη.


7 - Atelier_s conditionality, Installation, 2017, 3

“Atelier’s conditionality”, 2017, installation at the solo show “Atelier’s conditionality”, curated by Apostolis Artinos at the studio-home of the artist, 10 Stamatiou Psaltou street, Thessaloniki.

“Η συνθήκη του εργαστηρίου”, 2017, εγκατάσταση στην ατομική έκθεση “Η συνθήκη του εργαστηρίου”, επιμέλειας του Αποστόλη Αρτινού στο σπίτι-εργαστήριο του εικαστικού επί της οδού Σταματίου Ψάλτου 10, Θεσσαλονίκη.


8 - Atelier_s conditionality, Installation, 2017, 4

“Atelier’s conditionality”, 2017, installation at the solo show “Atelier’s conditionality”, curated by Apostolis Artinos at the studio-home of the artist, 10 Stamatiou Psaltou street, Thessaloniki.

“Η συνθήκη του εργαστηρίου”, 2017, εγκατάσταση στην ατομική έκθεση “Η συνθήκη του εργαστηρίου”, επιμέλειας του Αποστόλη Αρτινού στο σπίτι-εργαστήριο του εικαστικού επί της οδού Σταματίου Ψάλτου 10, Θεσσαλονίκη.


9 - Atelier_s conditionality, Installation, 2017, 5

“Atelier’s conditionality”, 2017, installation at the solo show “Atelier’s conditionality”, curated by Apostolis Artinos at the studio-home of the artist, 10 Stamatiou Psaltou street, Thessaloniki.

“Η συνθήκη του εργαστηρίου”, 2017, εγκατάσταση στην ατομική έκθεση “Η συνθήκη του εργαστηρίου”, επιμέλειας του Αποστόλη Αρτινού στο σπίτι-εργαστήριο του εικαστικού επί της οδού Σταματίου Ψάλτου 10, Θεσσαλονίκη.


10 - Atelier_s conditionality, Installation, 2017, 6

“Atelier’s conditionality”, 2017, installation at the solo show “Atelier’s conditionality”, curated by Apostolis Artinos at the studio-home of the artist, 10 Stamatiou Psaltou street, Thessaloniki.

“Η συνθήκη του εργαστηρίου”, 2017, εγκατάσταση στην ατομική έκθεση “Η συνθήκη του εργαστηρίου”, επιμέλειας του Αποστόλη Αρτινού στο σπίτι-εργαστήριο του εικαστικού επί της οδού Σταματίου Ψάλτου 10, Θεσσαλονίκη.


11 - The anonymous, 2012

“The anonymous”, 2012.


12 - In the realm of the secrecy and the memory, 2017

“In the realm of the secrecy and the memory “, 2017.


13 - Evacuating a sample of the giant, 2017

“Evacuating a sample of the giant”, 2017.


14 - The Sun changed its profile, 2017

“The Sun changed its profile”, 2017.


15 - A simple declension of the cases, 2013

” A simple declension of the cases “, 2013.

Comentarios


bottom of page