top of page
Search

Γιάννης Μήτρου – Giannis Mitrou

Ο Γιάννης Μήτρου διδάσκων του τμήματος εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών του ΑΠΘ γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη, ασχολείται ερευνητικά με την «ζωντανή» τέχνη και συγκεκριμένα την περφόρμανς με εικαστική προθετικότητα. Έχει πραγματοποιήσει σε Ελλάδα και εξωτερικό διάφορες περφόρμανς τόσο σε γκαλερί όσο και σε μουσεία. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, τμήμα φυσικής, με μεταπτυχιακά μαθήματα Θεωρητικής Φυσικής και διδακτορική μελέτη πάνω στο Χάος και τη Πυρηνική Σύντηξη στο Orsay, Paris.

Κάποια επιπλέον στοιχεία για τις σπουδές του: Yποτροφία ως ερευνητής από το Γαλλικό κράτος. Μεταπτυχιακό Φιλοσοφίας με κατεύθυνση πάνω στη Φιλοσοφία της Γλώσσας και τη Φιλοσοφία της Τέχνης. Διατριβή πάνω στην Φιλοσοφία και Ψυχανάλυση με έμφαση στην έννοια του σώματος. Διετέλεσε την διδακτορική του έρευνα σε επίπεδο συνεργασίας του τμήματος Φιλοσοφίας του ΑΠΘ και του departement de Psychanalyse, Paris VIII. Διδακτορικό δίπλωμα στη Φαινομενολογία του ασυνειδήτου, [Φαινομενολογία του ασυνειδήτου, Το παράδειγμα του λακανικού πεδίου]. Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δεληβογιατζής Σωκράτης. [Βαθμός: Άριστα ομοφώνως]

Είναι ερευνητής στο Εργαστήρι Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό του ΑΠΘ. Σπούδασε Θέατρο σε Ελλάδα και Γαλλία. (WRZ-Theater, Minister Culture-department experimental Theater). Ασχολείται ενεργά από το 1990 ως Περφόρμερ και Σκηνοθέτης. Το 1994 έρχεται σε επαφή με την επιστήμη των Παραστατικών Τεχνών και από το 1995 μελετά τις έρευνες στη σύγχρονη υποκριτική με κύρια κατεύθυνση το τελευταίο στάδιο της εργασίας του Constantin Stanislawski μέχρι το Objective Drama του J. Grotowski.

Το 1998 ιδρύει το Εργαστήριο Έρευνας Παραστατικών Τεχνών AlmaΚalma, στο οποίο είναι καλλιτεχνικός διευθυντής-σκηνοθέτης μέχρι σήμερα και κατευθύνει τις έρευνές του. Διδάσκει σωματικό Θέατρο και σύγχρονη υποκριτική στο Θέατρο και στον Κινηματογράφο. Μέχρι το 2002 εξέλιξε μαζί με την ομάδα του AlmaΚalma την έρευνά του πάνω στη σχέση της ανθρωπολογίας με τις ζωντανές παραστατικές τέχνες. Είναι εισηγητής σε ειδικευμένα σεμινάρια πάνω στη σχέση του performing με τη φιλοσοφική ανθρωπολογία και την ψυχανάλυση. Μέλος της εταιρίας Ελλήνων Σκηνοθετών (Ε.Ε.Σ). Διετέλεσε επιστημονικός σύμβουλος και υπεύθυνος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο ΜΑ.ΚΙ.ΝΕ. (2000-2002)

Είναι ο εμπνευστής της πρωτοποριακής μεθόδου Biodynamics και ΑΕΔ (Αρχή Ελαχίστων Δράσεων), η οποία συνδυάζει τις παραδοσιακές ανατολικές τεχνικές του Θεάτρου με τις σύγχρονες παραστατικές τέχνες. Από το 2003 είναι νόμιμος συνεργάτης του Ινστιτούτου Grotowski σε άμεση επικοινωνία με τον διευθυντή του Ινστιτούτου Jaroslav Fret και τον Thomas Richards διευθυντή του κέντρου εργασίας του Grotowski καθώς και με το Workcenter of Jerzy Grotowski Pontedera (Ιταλία).

Το 2009 η εργασία του πάνω στην Αρχή των Ελαχίστων Δράσεων και της Οργανικότητας της Δομής βραβεύτηκε στο Grotowski Institute στο Wroclaw της Πολωνίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται 2 διατριβές καθώς και μία μεταπτυχιακή εργασία πάνω στην έρευνά του σε Ιταλία, Βέλγιο και Ελλάδα ενώ η Ακαδημία Μόσχας ενδιαφέρθηκε για την μέθοδό του πάνω στον λόγο (παριστάμενος ποιητικός λόγος).

Από το 2010 είναι μέλος-ερευνητής της ΦΕΒΕ (Φροϋδικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδας) και του πανεπιστημίου Paris 8 του τμήματος Ψυχανάλυσης, ενώ είναι βασικός εισηγητής σε όλα τα διεθνή ψυχαναλυτικά συνέδρια. Από τον Σεπτέμβρη του 2011 είναι υπεύθυνος του Καρτέλ πάνω στο «Σώμα», στα πλαίσια της ΦΕΒΕ και του εργαστηρίου Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό (ΕΕΦ) του ΑΠΘ.

Giannis Mitrou, a lecturer in the arts department of the Aristotle University of Thessaloniki, was born and lives in Thessaloniki. He is involved in the research of “live” art and in particular at performance with visual prowess. He has performed in Greece and abroad in various galleries and museums. He is a graduate of the Department of Physical Sciences of the Aristotle University of Thessaloniki, with postgraduate courses in Theoretical Physics and Doctoral Studies on Chaos and the Nuclear Fusion in Orsay, Paris.

Some additional details about his studies: Postgraduate studies as a researcher with scholarship from the French state. Graduate of Philosophy with a focus on Philosophy of Language and Philosophy of Art. Dissertation on Philosophy and Psychoanalysis with emphasis in the sense of body. He has conducted his Ph.D. research at the Department of Philosophy of the Aristotle University and the department of Psychanalyse, Paris VIII. Ph.D. in Phenomenology of the Unconscious, [Phenomenology of the Unconscious, The Example of the Lacanian Field]. Supervisor: Delivogiatzos Socrates. [Grade: Excellent]

He is a researcher at the Research Workshop on the Imaginary of the Aristotle University of Thessaloniki. He studied Theater in Greece and France. (WRZ-Theater, Ministry of Culture – department experimental Theater). He has been active since 1990 as Performer and Director. In 1994 he came into contact with the science of Performing Arts and since 1995 he studies the research in contemporary acting in the main direction of the final stage of Constantin Stanislawski‘s work until J. Grotowski’s Objective Drama.

In 1998 he founded the AlmaKalma Performing Arts Research Laboratory, where he is artistic director-director and has been leading its research. He teaches Body Theater and contemporary acting in Theater and Cinema. Until 2002, he and AlmaKalma developed his research into the relationship between anthropology and live performing arts. He is a lecturer in specialized seminars on the relationship of performance with philosophical anthropology and psychoanalysis. Member of the Greek Directors’ Company (EES). He has been scientific adviser and responsible for them, of educational programs at MA.KI.N. (2000-2002).

He is the initiator of the pioneering method of Biodynamics and AED, which combines the traditional Eastern techniques of the Theater with modern performing arts. Since 2003, he has been a legal associate of the Grotowski Institute in direct contact with Jaroslav Fret, Institute Director and Thomas Richards, director of the Grotowski Work Center, as well as with Workcenter of Jerzy Grotowski Pontedera (Italy).

In 2009 his work on the Authority of Minimal Actions and Structure Organism was awarded at Grotowski Institute in Wroclaw, Poland. There are two dissertations and a postgraduate dissertation on his research in Italy, Belgium and Greece, while the Academy of Moscow was interested in his method of speech (presenting a poetic speech).

Since 2010 he has been a member of the FEBE (Freudian Society of Northern Greece) and the Paris 8 University of Psychoanalysis, and he is a keynote speaker at all international psychoanalytic conferences. Since September 2011 he has been in charge of the Cartel on the “Body”, within the framework of the FEBE and the Research Laboratory on the Imaginary (AUT) of the Aristotle University of Thessaloniki.


giannis mitrou

giannis mitrou 2

Comments


bottom of page