top of page
Search

Στέλιος Χριστοφοράκης – Stelios Christoforakis

Γεννήθηκε το 1974 στη Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ., με διδάσκοντες τους: Ι. Φωκά, Ε. Πλοιαρίδη, Μπ. Βενετόπουλο. Επίσης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

2018, Platforms Project Αθήνα, Ελλάδα

2017, 4ο Εργαστήριο Ζωγραφικής ΑΣΚΤ ΑΠΘ, Πινακοθήκη Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

2017, Έκθεση έργων από τους καθηγητές και τους φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πινακοθήκη της Σχολής Καλών Τεχνών Νόβισαντ Σερβία

2017, Έκθεση έργων από τους καθηγητές και τους φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πινακοθήκη της Σχολής Καλών Τεχνών, Βελιγράδι, Σερβία

2016, 4ο Εργαστήριο Ζωγραφικής ΑΣΚΤ ΑΠΘ, Παλαιοντολογικό – Ιστορικό Μουσείο Πτολεμαΐδας, Πτολεμαΐδα, Ελλάδα

2016, Παγκόσμιο Συνέδριο: «Η φιλοσοφία του Αριστοτέλη», Εναρκτήρια Εκδήλωση: «Ξανά οι Έλληνες», Αρχαία Στάγειρα, Χαλκιδικής, Ελλάδα

2016, “Between Land & Sky”, Κοιτώνες πρώην στρατοπέδου Κόδρα, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

2016, Art – Thessaloniki International Contemporary Art Fair, Open Art Lab 4ο Εργαστήριο Ζωγραφικής ΑΣΚΤ ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

2009, Mail – Art Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

2007, βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ, ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ “comme Matisse”

2003, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σωκράτης/GRUNDTVIG 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΡΙΓΩΝΑ»: ΜΟΥΣΕΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ – ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζει ο άνθρωπος παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του, στις αξίες, τα ήθη και τη συμπεριφορά του. Κυρίαρχη θέση στη διαμόρφωσή του πλαισίου αυτού κατέχουν τα ΜΜΕ, το μάρκετινγκ και η διαφήμιση δημιουργώντας τη σύγχρονη μαζική καταναλωτική κουλτούρα. Με εργαλείο την εικόνα δομούν ένα κόσμο που αισθητικοποιείται όλο και περισσότερο μέσα από την υπερβολή, την συνεχή επίκληση στο συναίσθημα και την εμμονή στις υλιστικές αξίες. Ως αποτέλεσμα, η δημιουργία ενός ασφυκτικού, μονοδιάστατου περιβάλλοντος το οποίο αφήνει ελάχιστα περιθώρια διαφοροποίησης στο άτομο.

Αυτή τη μονοδιάστατη πραγματικότητα επιχειρώ να δείξω στα έργα μου, προσπαθώντας να αποδώσω μια κατάσταση υπερβολής με τα ελάχιστα δυνατά μέσα. Τα δομικά χαρακτηριστικά των έργων μου, πυκνότητα ύλης, έντονα χρώματα, δραματικότητα, συναισθηματική φόρτιση παραπέμπουν στα δομικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. Αντίστοιχα, η σχέση μορφής και χώρου αφορά στη σχέση ανθρώπου και κοινωνικού πλαισίου μέσα στο οποίο βρίσκεται εγκλωβισμένος ενώ κάθε δυνατότητα διαφυγής έχει ελαχιστοποιηθεί.

 

Born in 1974 in Thessaloniki. He is a graduate of the Department of Visual and Applied Arts of the School of Fine Arts of the Aristotle University of Thessaloniki. He is also a graduate of the Faculty of Education, School of Early Childhood Education of the Aristotle University of Thessaloniki.

EXΗIBITIONS

2018, Platforms Project Athens, Greece

2017, 4th Painting Workshop ASKT AUTh, Theatrical Society of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

2017, Exhibition of works by the professors and students of the School of Fine Arts of the Aristotle University of Thessaloniki, Art Gallery of Novi Sad School of Fine Arts

2017, Exhibition of works by professors and students of the School of Fine Arts of the Aristotle University of Thessaloniki, Gallery of the Fine Arts School, Belgrade, Serbia

2016, 4th Painting Workshop AUTh of AUTh, Palaeological – Historical Museum of Ptolemaida, Ptolemaida, Greece

2016, World Congress: “The Philosophy of Aristotle”, Opening Event: “Again the Greeks”, Ancient Stagira, Chalkidiki, Greece

2016, “Between Land & Sky”, Dormitories of former Kodra camp, Thessaloniki, Greece

2016, Art – Thessaloniki International Contemporary Art Fair, Open Art Lab 4th Painting Workshop ASKT AUTh, Thessaloniki, Greece

2009, Mail – Art Aristotle University of Thessaloniki, Department of Preschool Education

2007, IANOS Bookstore, DYNAMIC EXHIBITION “comme Matisse”

2003, Macedonian Museum of Contemporary Art, Socrates educational program / GRUNDTVIG 2 EDUCATIONAL PARTNERS ‘TRAINING PARTNERS: MUSEUMS – LIBRARIES – EDUCATION CENTERS

The cultural context in which man lives plays a decisive role in shaping his personality, values, morals and behavior. Dominant role in the shaping of this framework play the mass media, marketing and advertising, creating a contemporary mass consumer culture. Using image as a tool they build a world that is more and more aesthetized through exaggeration, constant invocation in the feeling and obsession with materialistic values. As a result, they create a stifling, one-dimensional environment that leaves little room for differentiation to the individual.

This one-dimensional reality I try to show in my works, trying to attribute a state of exaggeration with the least possible means. The structural characteristics of my works, density of matter, intense colors, dramaticness, emotional load refer to the structural characteristics of the environment. Correspondingly, the relationship between form and space relates to the relationship between man and the social context within which he / she is trapped, while any possibility of escape is minimized.


1

Άτιτλο, 60×60 εκ, ακρυλικό και άμμος σε καμβά, 2017, Untitled, 60x60cm, acrylic on canvas, 2017


2

Άτιτλο, 60×60 εκ, ακρυλικό και άμμος σε καμβά, 2017, Untitled, 60x60cm, acrylic and sand on canvas, 2017


3

Άτιτλο, 60×60 εκ, λάδι και άμμος σε καμβά, 2017 Untitled, 60x60cm, acrylic and sand on canvas, 2017


4

Άτιτλο, 90.5×200εκ, μολύβι σε χαρτί, 2015, Untitled, 90.5x200cm, pencil on paper, 2015


5

Άτιτλο, 95.5,×110 εκ, μολύβια σε χαρτί, 2015, Untitled, 95.5x110cm, pencils on paper, 2015


6

Άτιτλο, 150×155 εκ, μολύβια και μολυβοκάρβουνο σε χαρτί, 2015


7

Άτιτλο, 150×200 εκ, λάδι και άμμος σε καμβά, 2017, Untitled, 150x200cm, oil and sand on canvas, 2017


8

Άτιτλο, 150×200 εκ, λάδι και μαρμαρόσκονη σε καμβά, 2017, Untitled, 150x200cm, oil and marble dust on canvas, 2017


9

Άτιτλο, 150×200εκ, μολύβι σε χαρτί 2016, Untitled, 150x200cm, pencil on paper, 2016


10

Άτιτλο, 150×300 εκ, μολύβια και μελάνι σε χαρτί, 2017, Unititled, 150x300cm, pencils and ink on paper, 2017


11

Άτιτλο, 160×180 εκ, λάδι και άμμος σε καμβά, 2016 Untitled, 160x180cm, oil and sand on canvas, 2016


12

Άτιτλο, 160×180, λάδι και άμμος σε καμβά, 2016, Untitled, 160x180cm, oil and sand on canvas, 2016


13

Άτιτλο, 300×500εκ, λαδοπαστέλ και μολύβι σε χαρτί, 2017, Untitled, 300x500cm, oil pastel and pencil on paper, 2017


14

Βιβλίο, 15.5×23,5 εκ, 232 σελ., μολύβι και σινική μελάνη σε χαρτί, 2018, Artist book, 15.5×23.5cm, 232pages, pencil and Indian ink on paper, 2018


15

Βιβλίο, 18×25 εκ, 234 σελ., σινική μελάνη σε χαρτί, 2018, Untitled, 18×25 cm, 234 pages, ink on paper, 2018

コメント


bottom of page