Search

Νόρα Παυλίδη – Nora Pavlidi

www.norapavlidi.com

Ήχοι, φράσεις, συμπεριφορές, εικόνες γίνονται ερεθίσματα ώστε να ανακληθούν στη μνήμη συναισθήματα, προβληματισμοί απ’ όπου αντλώ τη θεματική των έργων μου και επιχειρώ να αποδώσω νοήματα, να παραλληλίσω συναισθήματα, να προβληματίσω εμπλέκοντας τον ίδιο το θεατή στο έργο βιωματικά. Με απασχολεί η ιδέα αλλά και το νόημα του έργου. Ο χαρακτήρας των υλικών αλλά και η προσαρμογή διαφορετικών υλικών είναι στην υπηρεσία της έννοιας. Προσπαθώ στο έργο μου να προσδώσω την αλήθεια όπως τη βιώνω σε σχέση με αυτό που με απασχολεί στην εκάστοτε περίοδο της δουλειάς μου.

Απόφοιτη της Σχολής Καλών Τεχνών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, το 2007. Έχει συμμετάσχει σε πολλές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όπως : ΑRTBOX.PROJECT New York 1.0, 5ⁿ Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Παράλληλο Πρόγραμμα, Κέντρο Χαρακτικής “ΗΛΙΟΣ”, Tettix art gallery, 15ᶯ Μπιενάλε Νέων Μεσογείου Παράλληλες Δράσεις, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσ/νίκης.

Sounds, phrases, behaviours, images, all become stimuli to recall emotions and concerns, which is from where the topics of my work derive, and I try to give meanings, simulate emotions, and pose questions to the audience making them experientially become part of the work. I deal with the idea but also the meaning of the work. Using several materials as well as adjusting them serves the meaning. In my work, I try to depict truth as I experience it in relation to what bothers me at the time of each project.

Graduated from School of Visual and Applied Arts of Fine Arts of Aristotle the year 2007. She has participated in many exhibitions in Greece and abroad: ΑRTBOX.PROJECT New York 1.0, 5TH THESSALONIKI BIENNALE OF CONTEMPORARY ART PARALLEL PROGRAMME, Printmaking Center “SUN”, Tettix art gallery, 15th Biennale of Young Mediterranean, Thessaloniki Center of Contemporary Art.


[Τόπος-Χρόνος] 40cm X 50cm [μικτή τεχνική] 2017

[Time-Place] 40cm Χ 50cm [mixed media] 2017


[Οριοθετήσεις] Εγκατάσταση, 650cmX270cm [Σύρμα,  Πλαστικό,  Πανί,  Ακριλικό  χρώμα,  Υαλοβάμβακας,  Νon woven,  Αυτοκόλλητη  καρίνα,  Σερβιέτες,  Λινόλεουμ,  Μελάνι  χαρακτικής,  Πλαστικοποίηση] 2015

[Boundaries] Installation, 650cm X270cm [wire,  plastic,  fabric,  lamination]acrylic  paint,  glass  wool,  non  woven,  interfacing  fabric,  napkins,  linoleum,  engraving  ink] 2015


[Πρόσωπα-Προσωπεία] Εγκατάσταση, Διαστάσεις Μεταβλητές [Μελάνι, πλαστικό, μπετονιά] 2014

[Faces-Façades] Installation, Dimension Variable [ink, plastic, fishing line] 2014


[Syneyreseis] 100cmX70cm [μικτή τεχνική] 2013

[Syneyreseis] 100cmX70cm [mixed media] 2013


[Φωλιά ορτυκιού έτος 2250μΧ] Κατασκευή [Χαρτόνι, σμάλτα, αυγά στρουθοκαμήλου, φελιζόλ, στάχυα, χώμα] 2011

[2250ΑΔ “qualnest”] Construction [cardboard, enamels, ostrich eggs, polystyrene, straw, soil] 2011


[Roi mat] Εγκατάσταση, Διαστάσεις: 480cmX480cm [Πλαστικό, ξύλο, χαρτοπολτός, ξυλόβιδες, σμάλτο, χαρτί αυτοκόλλητο] 2011

[Roi mat] Installation, dimensions: 480cmX480cm [plastic, wood, pulp, wood screws, enamel, sticker paper] 2011


[Πρόσωπα-Προσωπεία] Ακουαρέλλες [Μελάνι, χαρτί] 2010

[Faces-Façades] Aquarelles [Ink on paper] 2010


[Πρόσωπα-Προσωπεία] Εγκατάσταση, Διαστάσεις Μεταβλητές  [ξύλο, σίδερο, χαρτοπολτός, λαμαρίνα, γυαλί, μπετονιά, σχέδια με μελάνι] 2010

[Faces-Façades] Installation, Dimension Variable [sheet metal, paper, wood, iron, glass, acrylic, wire, finishing line, drawings in ink] 2010


[Καθημερινοί Αστικοί “Χαιρετισμοί”] 120cmX140cm [μικτή τεχνική] 2009

[Everyday Urban “Greetings”] 120cmX140cm [mixed media] 2009


[Ακουαρέλλες Α.Λογοθέτης] 50cmX70cm [μελάνι σε χαρτί] 2008

[Aquarelle A.logothetis] 50cmX70cm [ink on paper] 2008


[MΥΣΤΗΡΙΟ] Εγκατάσταση 200cmX200cmX200cm [ξύλο, πλέξιγκλας, λαμαρίνα, λάμπες φθορίου, ηχεία, μαγνητόφωνο αυτοκινήτου, ύφασμα, ακρυλικά χρώματα] 2007

[Mysterion] Installation 200cmX200cmX200cm [wood, plexiglass, sheet metal, neon lights, speakers, car tape recorder, fabric] 2007


[Πολυμορφικός καθρέπτης] Εγκατάσταση, Διαστασεις Μεταβλητές [Σωλήνες μορφής 3.5 x 2 cm, λαμαρίνα 7 mm,  CD,  βενζινόκολλα,  λάμπες LED,  2 ηχεία, 3 ηχεία δόνησης,  ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 0,6mm,  φελιζόλ,  ξύλο,  1 λαπάτσα 1cm,  3 ναυτικά 700 kg, 2 τεντωτήρες 800 kg,  ντίζα 2.5 cm,  2 ροδέλες 1 cm, παξιμάδια για 1 ίντσα, 6 στριφώνια, ηχοσύστημα, ενισχυτής μπάσων,  αισθητήρας φωτός] 2007

[Polymorphic mirror] Installation, Dimensions Variable [Tubes 3.5 x 2cm, 7mm sheet metal, CD, oilbased adhesive, LED lights, 2 speakers, 3 vibrating speakers, 0.6mm thick stainless steel sheeting, foam board, wood, 11 cm doubling plate, 3 700kg metal joints,     2800kg stretching belts, 2.5cm clutch wire, 2 1cm washers, 1-inch nuts, 6 coach screws, sound system, bass amplifier, light sensor] 2007


[Οπτικό και ηχητικό κολάζ] Εγκατάσταση, Διαστάσεις: 1.50cm x 0.68cm x 4.5cm [γυαλί, φιλμ, πλεξιγκλάς, αλουμίνιο, λάμπες φθορίου, ηχεία, μικροελεγκτής, ψηφιακός ενισχυτής, φωτοκύτταρο] 2007

[Visual and audio collage] Installation Dimensions: 1.50cm x 0.68cm x 4.5cm [glass, film, plexiglass, aluminum, fluorescent light, microcontroller, speakers, digital amplifier] 2007


[Με τα  δάχτυλα στην πρίζα] Κατασκευή, Διαστάσεις: 1.15cm x 0.63cm x 0.25cm [ξύλο, πλαστικό, χαρτί, λάμπες led, δαντέλα] 2006

[WITH THE FINGERS IN THE SOCKET ] Construction, Dimension: 1.15cm x 0.63cm x 0.25cm [wood, plastic, paper, led lamps, fabric lace] 2006

#painting #construction #ArtInThessaloniki #ToPikapCommunity #installation #mixedmedia #ΝόραΠαυλίδη #NoraPavlidi

+30 2310 271499  |  topikap57@gmail.com