top of page
Search

Μαρία Παναγιώτου – Maria Panagiotou

Τα θέματά της Μαρίας Παναγιώτου φορτίζονται από την εμφαντική σημασία που τους προσδίδει και τον άκρως ρεαλιστικό, σχεδόν φωτογραφικό, τρόπο με τον οποίο τα επεξεργάζεται, αξιοποιώντας τις καθαρά ζωγραφικές αξίες: την ακρίβεια του σχεδίου, τις ποιότητες και τη λάμψη των χρωματικών τόνων, το πλάσιμο των όγκων, το φως και τη σκιά, τις υφές, την οργάνωση και τη μελέτη της σύνθεσης. Η διαδικασία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού όλα τα απεικονιζόμενα αντικείμενα, κατασκευάζονται πραγματικά, για να ακολουθήσει, εν συνεχεία, η σκηνοθεσία και η ζωγραφική τους απόδοση. Ένας κόσμος –αμφίσημος, ονειρικός και συμβολικός– αναδύεται με τα παράδοξα «τεχνουργήματα» να εγκαθίστανται επάνω στη λευκή επιφάνεια του χαρτιού ή σε λεπτοδουλεμένες ζωγραφισμένες δαντέλες και κεντήματα. Ένας κόσμος, όπου η σκληρότητα συμβιώνει με την ευαισθησία και την ποιητικότητα, ένας κόσμος όπου το κόκκινο χρώμα κυριαρχεί με την ένταση και την υποβολή του. Αντικείμενα «φαλλικά», περίτεχνα όργανα πόνου και διείσδυσης, ταυτόχρονα, όμως, ηδονής, σεξουαλικής απόλαυσης και παιχνιδιού. «Τελετουργικά», μαγικά αντικείμενα προστασίας και αποτροπής που ανακαλούν παραδοσιακά φυλαχτά. Και άλλα, απροσδιόριστα και εύκαμπτα, με περίτεχνους κόμπους και δεσίματα. Αντικείμενα που έρχονται να ανιχνεύσουν αχαρτογράφητες και μυστικές πτυχές του γυναικείου ψυχισμού, να δοκιμάσουν και να ξορκίσουν τους φόβους και τις ανασφάλειες, να μορφοποιήσουν τις στιγμές του λαβώματος και της απώλειας, της ερωτικής έλξης και της βίας, της αισιοδοξίας και της υπέρβασης. Οι εικόνες επιβάλλονται με την εξαιρετική αισθητική τους, δημιουργούν ισχυρές εντυπώσεις, επικοινωνούν και επικαλούνται κάτι περισσότερο από το προφανές, αφηγούνται μικρές ιστορίες σε ευθεία αντιστοιχία με ψυχικές και συναισθηματικές καταστάσεις, συγκινήσεις και βιώματα.

Γιάννης Μπόλης

Ιστορικός της τέχνης

Η Mαρία Παναγιώτου γεννήθηκε στη Λάρισα το 1974. Σπούδασε στο τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Φοίτησε στο εργαστήριο του Γιώργου Τσακίρη και Βασίλη Βασιλακάκη με κατεύθυνση στη ζωγραφική και χαρακτική ως μάθημα επιλογής, στο εργαστήριο του Ξενή Σαχίνη.

Έχει πραγματοποιήσει δυο ατομικές εκθέσεις ενώ συμμετείχε σε πάνω από 40 ομαδικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

The themes of Maria Panagiotou are loaded by the prominent importance she gives to them and the extremely realistic, almost photographic, way in which she processes them, using the purely painting values: the accuracy of the design, the qualities and the vividness of the colors, the creation of the volume, the light and the shadows, textures, the organization and study of their composition. The process is of particular interest since all the objects depicted are actually made to follow their direction and painting performance. A world – ambiguous, dreamlike and symbolic – emerges with the paradoxical “artifacts” settling on the white surface of the paper or on elaborate painted laces and embroidery. A world where cruelty coincides with sensitivity and poeticity, a world where redness dominates with its intensity and submission. Objects “phallic”, elaborate instruments of pain and penetration, but also pleasure, sexual pleasure and play. “Ritual”, magic objects of protection and deterrence that recall traditional amulets. And others, unspecified and flexible, with elaborate knots and bindings. Objects that come to detect uncharted and secret aspects of female psyche, trying to throw away fears and insecurities, shaping the moments of being hurt and losing, erotic attraction and violence, optimism and overcoming. The images are imbued with their exceptional aesthetics, they create strong impressions, communicate and invoke more than the obvious, they narrate small stories in direct correspondence with mental and emotional states, emotions and experiences.

Giannis Bolis

Art historian

Maria Panagiotou was born in Larissa in 1974. She studied at the Art & Applied Arts Department of the School of Fine Arts, Aristotle University of Thessaloniki. She studied in the workshop of Giorgos Tsakiris and Vasilis Vasilakakis, in the direction of painting and engraving as a course of choice, in Xeni Sahini’s workshop.

She has conducted two solo exhibitions and has participated in more than 40 groups in Greece and abroad.


άτιτλο, 30Χ40 εκ, υδατογραφία, 2018, untitled, 30X40 cm, watercolor, 2018 (2)

άτιτλο, 30Χ40 εκ, υδατογραφία, 2018, untitled, 30X40 cm, watercolor, 2018


άτιτλο, 30Χ40 εκ, υδατογραφία, 2018, untitled, 30X40 cm, watercolor, 2018

άτιτλο, 30Χ40 εκ, υδατογραφία, 2018, untitled, 30X40 cm, watercolor, 2018


άτιτλο, 70Χ70 εκ υδατογραφία, 2019 untitled, 70X70cm,watercolor, 2019

άτιτλο, 70Χ70 εκ υδατογραφία, 2019 untitled, 70X70 cm, watercolor, 2019


άτιτλο, 70Χ70 εκ, λάδι σε καμβά, 2018

άτιτλο, 70Χ70 εκ, λάδι σε καμβά, 2018


άτιτλο, 70Χ100εκ, λάδι σε καμβά, 2017 untitled, 70X100cm, oil on canvas, 2017

άτιτλο, 70Χ100 εκ, λάδι σε καμβά, 2017 untitled, 70X100cm, oil on canvas, 2017


άτιτλο, 100Χ100εκ, λάδι σε καμβά, 2018 untitled, 100X100cm, oil on canvas, 2018

άτιτλο, 100Χ100 εκ, λάδι σε καμβά, 2018 untitled, 100X100 cm, oil on canvas, 2018


άτιτλο, 150Χ150 εκ, λάδι σε μουσαμά, 2016 untitled, 150X150cm, oil on canvas, 2016

άτιτλο, 150Χ150 εκ, λάδι σε μουσαμά, 2016 untitled, 150X150cm, oil on canvas, 2016


άτιτλο, 150Χ150 εκ. λάδι σε καμβά, 2016. untitled, 150X150 cm, 2016

άτιτλο, 150Χ150 εκ, λάδι σε καμβά, 2016. untitled, 150X150 cm, 2016


άτιτλο, 200Χ150 εκ, υδατογραφία, 2016 untitled, 200X150 cm, watercolor, 2016

άτιτλο, 200Χ150 εκ, υδατογραφία, 2016 untitled, 200X150 cm, watercolor, 2016


άτιτλο, 300Χ150 εκ, λάδι σε καμβά, 2016, untitled, 300X150 cm, oil on canvas, 2016

άτιτλο, 300Χ150 εκ, λάδι σε καμβά, 2016, untitled, 300X150 cm, oil on canvas, 2016


άτιτλο, 2016, λάδι σε καμβά, 300Χ200 εκ. untitled,300X150cm, oil on canvas, 2017

άτιτλο, 2016, λάδι σε καμβά, 300Χ200 εκ, untitled, 300X150 cm, oil on canvas, 2017


άτιτλο, 700Χ280 εκ, εγκατάσταση, μικτή τεχνική 2017

άτιτλο, 700Χ280 εκ, εγκατάσταση, μικτή τεχνική 2017, untitled, 700X280 cm installation, mixed media, 2017


untitled, 700X280 ,mixed media, installation 2017

άτιτλο, 700Χ280 εκ, εγκατάσταση, μικτή τεχνική, 2017, untitled, 700X280 cm, mixed media, installation, 2017


άτιτλο, 2016, λάδι σε καμβά, 300Χ200 εκ.

άτιτλο, 700Χ280 εκ, εγκατάσταση, μικτή τεχνική, 2017, untitled, 700X280 cm, mixed media, installation, 2017


άτιτλο

άτιτλο, διαστάσεις μεταβλητές, κατασκευές, μικτή τεχνική, 2018, untitled, variable dimensions, mixed media, 2018


άτιτλο, διαστάσεις μεταβλητές

άτιτλο, διαστάσεις μεταβλητές, κατασκευές, μικτή τεχνική, 2018, untitled, variable dimensions, mixed media, 2018


άτιτλο, διαστάσεις μεταβλητές (2)

άτιτλο, διαστάσεις μεταβλητές, κατασκευές, μικτή τεχνική, 2018, untitled, variable dimensions, mixed media, 2018


άτιτλο (5)

άτιτλο, διαστάσεις μεταβλητές, κατασκευές, μικτή τεχνική, 2018, untitled, variable dimensions, mixed media, 2018


άτιτλο (6)

άτιτλο, διαστάσεις μεταβλητές, κατασκευές, μικτή τεχνική, 2018, untitled, variable dimensions, mixed media, 2018


untitled

άτιτλο, διαστάσεις μεταβλητές, κατασκευές, μικτή τεχνική, 2018, untitled, variable dimensions, mixed media, 2018


untitled 2

άτιτλο, διαστάσεις μεταβλητές, κατασκευές, μικτή τεχνική, φωτογραφία, 2018, untitled, variable dimensions, mixed media, 2018


Μουσικό κουτί

Μουσικό κουτί, 30Χ30Χ40 εκ, μικτή τεχνική, εγκατάσταση, 2018 musicbox, mixed media, installation, 2018

Comments


bottom of page