top of page
Search

Ιουστίνη Δρακουλάκου – Ioustini Drakoulakou

Born in 1989 in Thessaloniki (Greece). After completing her undergraduate studies in the department of Geology at Aristotle University of Thessaloniki (2014) she furthered her studies with postgraduate studies at the same department. Contemporaneously with that, she was exploring several artistic mediums in order to find what suits her best. In 2015, having already started occupying herself a little bit more with photography, she decided to get enrolled in Stereosis School of Photography in Thessaloniki, where photography eventually becomes her preferred medium of expression. After the completion of the 3 years course there, she decided to continue her photographic studies in a Postgraduate level, and as a result nowadays she is having her MA in Photography at Goldsmiths University of London. Her work has been exhibited in group exhibitions in Greece and abroad and some of the most recent participations include: Athens Photo Festival – Young Greek Photographers (June – July 2018) and SCOPE Miami Beach (December 2018).

I witness my concerns through photography, which is the ideal tool of expression for me. I like using the potentials provided by the photographic medium as such, while contemporaneously trying to perceive the narrative power that light possesses. I have started experimenting with the traditional and alternative photographic processes, contemporary digital post-production software as well as with the combination of audio-visual mediums, mainly as part of my current studies. With regards to my artistic work, until now, I tend to collaborate with people familiar to me and with their assistance to create the images I imagine. Working together brings us all closer and eventually makes us a team. It is like we are re-enacting our childhood games, when we played roles and we were transferred into another reality.

Γεννημένη το 1989 στη Θεσσαλονίκη. Απόφοιτος του τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2014), συνεχίζοντας τις μεταπτυχιακές της σπουδές εκεί παράλληλα πειραματιζόταν με διάφορα καλλιτεχνικά μέσα ώστε να βρει ποιο είναι το ιδανικό για αυτήν. Το 2015, έχοντας ήδη ξεκινήσει να ασχολείται λίγο πάρα πάνω με τη φωτογραφία, αποφασίζει να γραφτεί στη σχολή Stereosis της Θεσσαλονίκης (Stereosis School of Photography) όπου και η φωτογραφία γίνεται πλέον για αυτήν το επιλεγόμενο μέσο έκφρασής. Ολοκληρώνοντας τον 3-χρόνων κύκλο φωτογραφικών σπουδών εκεί, αποφασίζει να συνεχίσει τις φωτογραφικές της σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο και έτσι σήμερα πραγματοποιεί το μεταπτυχιακό της πάνω στη φωτογραφία στο Goldmisths University of London. Η δουλειά της έχει παρουσιαστεί σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με πιο πρόσφατη τη συμμετοχή της στο Athens Photo Festival, Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι (Ιούνιος-Ιούλιος 2018) και στο SCOPE Miami Beach (Δεκέμβριος 2018).

Με τη δημιουργία φωτογραφιών, που είναι το ιδανικό εργαλείο έκφρασης για μένα, ομολογώ όλα αυτά που με απασχολούν. Μου αρέσει να χρησιμοποιώ τις δυνατότητες που παρέχει το φωτογραφικό μέσο αυτό καθαυτό, ενώ προσπαθώ παράλληλα να αντιληφθώ την αφηγητική δύναμη που διαθέτει το φως. Έχω ξεκινήσει να πειραματίζομαι με παραδοσιακές και εναλλακτικές τεχνικές φωτογραφίας, σύγχρονα ψηφιακά μέσα επεξεργασίας της εικόνας καθώς και με την ανάμειξη διάφορων μέσων ήχου-εικόνας κυρίως στα πλαίσια των σημερινών μου σπουδών. Όσον αφορά την καλλιτεχνική μου δουλειά, μέχρι στιγμής, τείνω να συνεργάζομαι με ανθρώπους οικείους σε μένα και να δημιουργούμε παρέα τις εικόνες που έχω φανταστεί. Έτσι η φωτογραφική διαδικασία γίνεται κάτι ομαδικό, ενώ παράλληλα αποκτά μία μορφή παιχνιδιού ρόλων όπως κάναμε κάποτε στα παιδικά μας χρόνια και μεταφερόμασταν σε μία άλλη πραγματικότητα.

WEBSITE

INSTAGRAM

INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY GRANT

FLOAT MAGAZINE

PHOTOBIENNALE GREECE

PHOTOBIENNALE GREECE

ATHENS PHOTO FESTIVAL

THE FAMILY OF NO MAN


1

αδράνεια, ψηφιακή φωτογραφία, 2018


2

αδράνεια, ψηφιακή φωτογραφία, 2018


3

αδράνεια, ψηφιακή φωτογραφία, 2018


4

αδράνεια, ψηφιακή φωτογραφία, 2018


5

αδράνεια, ψηφιακή φωτογραφία, 2018


6

αδράνεια, ψηφιακή φωτογραφία, 2018


7

αδράνεια, ψηφιακή φωτογραφία, 2018


8

αδράνεια, ψηφιακή φωτογραφία, 2018


9

αδράνεια, ψηφιακή φωτογραφία, 2018


10

αδράνεια, ψηφιακή φωτογραφία, 2018


11

αδράνεια, ψηφιακή φωτογραφία, 2018


12

αδράνεια, ψηφιακή φωτογραφία, 2018


13

αδράνεια, ψηφιακή φωτογραφία, 2018


14

αδράνεια, ψηφιακή φωτογραφία, 2018

#photography #ArtInThessaloniki #ToPikapCommunity #ΙουστίνηΔρακουλάκου #IoustiniDrakoulakou

bottom of page